Razum

O razumu i Strasti

Halil Džubran Prorok,

Prevod Dragoslav Andrić

		
	Onda se ponovo oglasi sveštenica,
i reče, Govori nam o Razumu i Strasti.
	A on ovako odgovori: 
Duša je često bojište na kome vaš
razum i vaše rasuđivanje vojuju protiv
vaše strasti i vaše pohlepe.
	Kamo sreće kad bih mogao da budem 
mirotvorac u vašoj duši, kad bih mogao
da neslogu i suparništvo tih vaših 
prapočela pretvorim u slogu i popevku.
	Ali kako bih to mogao ako i vi 
sami ne biste bili mirotvorci, 
štaviše ljubavnici tih vaših 
prapočela?
	Vaš razum i vaša strast, to su vam
krma i jedro vaše duše, što je krenula
morem.
	Ako vam se razdere jedro ili se 
slomi krma, možete samo biti zanošeni
i bacani tamo amo, ili se nepomični
naći nasred pučine.
	Jer razum, kada sam vlada, to je
vlast koja nameće stege; a strast, kada
joj se da maha, to je plamen što gori
dok sam sebe ne satre.
	Zato, neka vam duša uznese razum do 
visine strasti, da bi se raspevao;
	I nek vam duša razumom usmeri
strast, kako bi ova preživela svoje 
svakodnevno uskrsnuće, i kao feniks
poletela iz svojega pepela.
	Želeo bih da na svoje rasuđivanje i 
na svoju pohotu gledate kao na dva draga
gosta u vašem domu.
	Svakako, jednoga gosta nećete
počastvovati više no onog drugog; jer 
onaj ko je obzirniji prema jednom od 
njih, gubi ljubav i veru i jednoga i 
drugog.
	Kad međ bregovljem sedite u svežoj 
senci belih topola, uživajući u miru i 
spokoju dalekih njiva i polja, nek vaše
srce tiho rekne, "Razum je pokoj Božji.“
	A naiđe li oluja, te moćni vetar
protrese šumu, dok grom i munja 
razglašuju veličanstvenost neba, nek 
vaše srce rekne sa strahopoštovanjem, 
"Strast je razmah Božanski.“
	A pošto ste vi dah u božijem
podnebesju, i list u Božjoj šumi, i vi 
treba da otpočivate u razumu i da se 
razmahujete u strasti.